Sorento Plug-in Hybrid

Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)

Giá bán 1,569,000,000đ

Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)

Giá bán 1,459,000,000đ

Sorento Hybrid

Sorento Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)

Giá bán 1,199,000,000đ

Sorento Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Đen)

Giá bán 1,299,000,000đ

Sorento

 

 

Sorento (All New) – 2.2D Luxury

Giá bán 979,000,000đ

Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD

Giá bán 1,149,000,000đ

Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite

Giá bán 1,199,000,000đ

Sorento (All New)- 2.5G Premium

Giá bán 1,049,000,000đ

Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite

Giá bán 1,149,000,000đ

Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu

Giá bán 1,184,000,000đ

Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite

Giá bán 1,199,000,000đ

Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Đen

Giá bán 1,124,000,000đ

Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Đen

Giá bán 1,169,000,000đ

Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu + Kia Connect Lite

Giá bán 1,149,000,000đ

Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu

Giá bán 1,179,000,000đ

Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất Nâu

Giá bán 1,234,000,000đ

Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ) Nội thất Nâu

Giá bán 1,254,000,000đ

Carnival

Carnival 2.2D LUXURY (8S)

Giá bán 1,179,000,000đ

Carnival 2.2D PREMIUM (8S)

Giá bán 1,269,000,000đ

Carnival 2.2D PREMIUM (7S)

Giá bán 1,329,000,000đ

Carnival 2.2D SIGNATURE (7S)

Giá bán 1,389,000,000đ

Carnival 3.5G SIGNATURE (7S)

Giá bán 1,759,000,000đ

Sportage

Sportage 2.0G Luxury

Giá bán 799,000,000đ

Sportage 2.0G Premium

Giá bán 852,000,000đ

Sportage 2.0G Signature (X-Line)

Giá bán 919,000,000đ

Sportage 2.0G Signature

Giá bán 939,000,000đ

Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line)

Giá bán 1,019,000,000đ

Sportage 1.6T Signature AWD

Giá bán 1,014,000,000đ

Sportage 2.0D Signature (X-Line)

Giá bán 939,000,000đ

Sportage 2.0D Signature

Giá bán 939,000,000đ

Carens All New

Carens All New 1.5G MT Deluxe

Giá bán 589,000,000đ

Carens All New 1.5G IVT

Giá bán 624,000,000đ

Carens All New 1.5G Luxury

Giá bán 654,000,000đ

Carens All New 1.4T Premium

Giá bán 725,000,000đ

Carens All New 1.4T Signature (6S)

Giá bán 769,000,000đ

Carens All New 1.5D Premium

Giá bán 829,000,000đ

Carens All New 1.5D Signature (7S)

Giá bán 859,000,0000đ

Carens All New 1.4T Signature (7S)

Giá bán 764,000,000đ

Carens All New 1.5D Signature (6S)

Giá bán 859,000,000đ

Carens All New 1.5D Signature (6S)

Giá bán 859,000,000đ

Seltos

Seltos 1.4L Turbo Luxury

Giá bán 649,000,000đ

Seltos 1.6L AT Premium + Kia Connect Lite

Giá bán 699,000,000đ

Seltos 1.4L Turbo Deluxe

Giá bán 609,000,000đ

Seltos 1.4L Turbo Premium

Giá bán 704,000,000đ

Seltos 1.6L AT LuxurS

Giá bán 639,000,000đ

Seltos 1.6L AT Deluxe

Giá bán 604,000,000đ

Seltos 1.4L GT-Line + Kia Connect Lite

Giá bán 719,000,0000đ

Seltos 1.4T X-Line + Kia Connect Lite

Giá bán 719,000,000đ

Seltos 1.4T X-Line

Giá bán 714,000,000đ

Seltos 1.4L GT-Line

Giá bán 714,000,000đ

Seltos 1.4L Turbo Premium + Kia Connect Lite

Giá bán 709,000,000đ

Seltos 1.6L AT Premium

Giá bán 694,000,000đ

Sonet

Kia Sonet 1.5 DELUXE

Giá bán 519,000,000đ

Kia Sonet 1.5 LUXURY

Giá bán 549,000,000đ

Kia Sonet 1.5 PREMIUM

Giá bán 574,000,000đ

K5

Kia K5 2.0 LUXURY

Giá bán 859,000,000đ

Kia K5 2.0 PREMIUM

Giá bán 904,000,000đ

Kia K5 2.5 GT-LINE

Giá bán 999,000,000đ

K3

Kia K3 1.6 Premium

Giá bán 619,000,000đ

Kia K3 1.6 Luxury

Giá bán 585,000,000đ

Kia K3 1.6 MT

Giá bán 549,000,000đ

Kia K3 2.0 Premium

Giá bán 649,000,000đ

Kia K3 1.6 Turbo GT

Giá bán 739,000,000đ

New Morning

New Morning X-Line

Giá bán 424,000,000đ

New Morning GT-Line

Giá bán 424,000,000đ

New Morning AT

Giá bán 371,000,000đ

New Morning Premium

Giá bán 399,000,000đ

New Morning MT

Giá bán 349,000,000đ

Morning

Kia Morning AT Luxury

Giá bán 366,000,000đ

Soluto

Kia Soluto MT

Giá bán 386,000,000đ

Kia Soluto MT Deluxe

Giá bán 418,000,000đ

Kia Soluto AT Deluxe

Giá bán 439,000,000đ

Kia Soluto AT Luxury

Giá bán 462,000,000đ