Ý tưởng là thành quả của một quá trình vận hành không ngừng giữa tâm trí và thể chất. Không đơn thuần chỉ là suy nghĩ, nguồn cảm hứng được tạo ra khi ý tưởng gắn liền với cảm xúc để tạo nên những điều không tưởng.

Hơn cả một phương tiện di chuyển thông thường,  Kia chính là người bạn đồng hành mang đến không gian và thời gian cho những cảm hứng được khai mở.

Hành trình kiến tạo nên Ý tưởng và theo đuổi đam mê
mang cho ta cơ hội được đặt chân đến những vùng đất mới,
kết nối với những người bạn mới và khám phá những
trải nghiệm mới.